BAN THƯỜNG VỤ

STT

Họ tên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

1

Lê Quang Cường

Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Chủ tịch Hội

2

Trần Diệp Tuấn

Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Phó Chủ tịch Hội

3

Tạ Thành Văn

Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Phó Chủ tịch Hội

4

Nguyễn Vũ Quốc Huy

Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Phó Chủ tịch Hội

5

Nguyễn Duy Cường

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Uỷ viên

6

Nguyễn Xuân Kiên

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Uỷ viên

7

Lê Cự Linh

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Uỷ viên

8

Đặng Vạn Phước

Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Uỷ viên

9

Nguyễn Minh Phương

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Uỷ viên

10

Lê Ngọc Thành

Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Uỷ viên

11

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Uỷ viên

 

BAN KIỂM TRA

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ và Đơn vị công tác

1

Nguyễn Minh Phương

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

2

Phạm Minh Khuê

Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

3

Nguyễn Khắc Minh

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Hiệu Trưởng Trường Đại học kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

 

BAN CHẤP HÀNH

STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ và Đơn vị công tác

1

Lê Khắc Bảo

Tiến sĩ Y học

Giám đốc Trung tâm Giáo dục Y học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

2

Nguyễn Thanh Bình

Giáo sư – Tiến sĩ Dược học

Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Dược Hà Nội

3

Lê Quang Cường

Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Giảng viên cao cấp, Đại học Y Hà Nội

4

Nguyễn Duy Cường

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình

5

Nguyễn Tiến Dũng

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

6

Nguyễn Trường Giang

Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Cục trưởng Cục Quân y

7

Bùi Mỹ Hạnh

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Giám đốc Trung tâm Phát triển Chương trình đào tạo và Tư vấn nhân lực y tế - Trường Đại học Y Hà Nội

Trưởng khoa Thăm dò chức năng - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

8

Nguyễn Thanh Hiệp

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Hiệu Trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

9

Phạm Thị Minh Hồng

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Giảng viên cao cấp Bộ môn Nhi, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

10

Hoàng Trọng Hùng

Tiến sĩ Y học

Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

11

Đoàn Quốc Hưng

Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

12

Nguyễn Vũ Quốc Huy

Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Hiệu trưởng, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

13

Phạm Minh Khuê

Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

14

Nguyễn Xuân Kiên

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Giám đốc Học viện Quân y

15

Vương Thị Ngọc Lan

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Trưởng Khoa Y, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

16

Lê Cự Linh

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Sức khỏe – Trường Đại học VinUni

17

Nguyễn Minh Lợi

Tiến sĩ Y học

Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế

18

Nguyễn Khắc Minh

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Hiệu Trưởng Trường Đại học kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

19

Vũ Minh Phúc

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Giảng viên cao cấp Bộ môn Nhi, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

20

Đặng Vạn Phước

Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Trưởng khoa Y Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh

21

Nguyễn Minh Phương

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

22

Lê Thị Thanh Tâm

Tiến sĩ Y học

Chủ tịch Hội đồng trường – Trường Đại học Y khoa Vinh

23

Lê Ngọc Thành

Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

24

Tạ Văn Trầm

Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang, Trưởng khoa Y Dược Trường Đại học Trà Vinh

25

Trần Diệp Tuấn

Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Chủ tịch Hội đồng trường, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

26

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

27

Lê Thanh Tùng

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Chủ tịch Hội đồng trường -  Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

28

Tạ Thành Văn

Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Y Hà Nội

29

Ngô Minh Xuân

Phó Giáo sư – Tiến sĩ Y học

Chủ tịch Hội đồng trường -  Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch