Để đăng ký đề tài tham dự hội nghị, bạn thực hiện các bước sau:

1. Đăng ký/Đăng nhập tài khoản

Nếu đã có tài khoản thì bấm vào link Đăng nhập để đăng nhập và tiếp tục bước 2.

Trường hợp chưa có tài khoản, bạn bấm vào link Đăng ký rồi điền các thông tin theo yêu cầu của form để thực hiện đăng ký tài khoản.

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Răng Hàm Mặt lần thứ 45

Sau khi hoàn tất Đăng ký, bấm vào link Đăng nhập để đăng nhập vào website.

2. Điền form đăng ký đề tài

Sau khi đã Đăng nhập vào Website, bấm vào Tên của bạn để mở menu con và chọn menu Đề tài báo cáo.

Trong cửa sổ Đề tài báo cáo bạn bấm vào nút Thêm mới và điền các thông tin theo yêu cầu của form để đăng ký đề tài

Hướng dẫn post đề tài hội nghị

Đối với thể loại bài nộp “Đề xuất phiên hội thảo tiền hội nghị” và “Tóm tắt báo cáo khoa học”, tác giả sử dụng template đính kèm tại hướng dẫn này.

Sau khi điền hoàn chỉnh các thông tin, bấm nút Lưu để lưu đề tài lên website.

Bạn có thể điều chỉnh nội dung đề tài bất kỳ lúc nào nếu chưa tới thời gian kết thúc nhận đề tài.

 

File Mẫu Abstract (tiếng Việt) 

File Abstract Template (English) 

File Mẫu Đề xuất phiên hội thảo tiền hội nghị (tiếng Việt) 

File Pre-conference workshop proposal template (English)