Kết quả tìm (7)

Loại Đề tài Thời gian
CHIA SẺ KINH NGHIỆM TỪ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC Y HỌC - Phiên 1 – Ballroom 1-2
Đánh giá tính tin cậy giữa các giảng viên trong lượng giá sinh viên y khoa năm thứ 2 trong kỳ thi OSCE về kỹ năng khám phổi
Nguyễn Thị Minh Tân – Đại học Y Dược TP.HCM
11/11/2023 13:00
Khảo sát khả năng và hiệu quả của chương trình huấn luyện bệnh nhân chuẩn trở thành đánh giá viên tại trung tâm kỹ năng và sáng tạo mô phỏng lâm sàng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (CECICS-PNTU)
Nguyễn Thị Ngọc Lan – Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
11/11/2023 13:00
Đảm bảo tính giá trị nội dung của trạm thi OSCE hỏi bệnh sử cho sinh viên y đa khoa năm thứ hai
Lê Quốc Bảo – Đại học Y Dược TP.HCM
11/11/2023 13:00
Phát hiện khoảng trống trong kỹ năng y khoa qua kỳ thi đánh giá kỹ năng y khoa của sinh viên năm 2 và năm 3 tại Trường Đại học Y Hà Nội
Trần Thị Thùy Dung – Trường Đại học Y Hà Nội
11/11/2023 13:00
Lượng giá kỹ năng hồi sinh tim phổi người lớn trên mô hình dựa vào phần mềm tương tác CPR add- on kit instructor
Nguyễn Đình Phát – Trường ĐH Y Thái Bình
11/11/2023 13:00
Nhận thức và sự hài lòng của sinh viên điều dưỡng năm cuối với thi lâm sàng bằng OSCE
Nguyễn Thị Lan Anh – Trường Đại học Y Hà Nội
11/11/2023 13:00
Nhận thức của sinh viên về kỳ thi lâm sàng sản phụ khoa có cấu trúc khách quan (OSCE) tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Nguyễn Thị Mai Phương – Trường ĐH Y Dược Hải Phòng
11/11/2023 13:00